Blog Image

Amazing Scrap

Vintage (eng)

Tips & Ideér Posted on Sat, May 21, 2011 15:06:38

This time I punched out letters from a vintage sheet from Core’dinations. Vintage papers are already “worn” so they can be used directly as they are if you want.
I have used the alphabet “Vintage Market” from Tim Holtz. Suitable, huh? 🙂
You can use the letters directly as is or grind them a bit more.

If you want to grind them more, it is easiest to do it before cutting out the letters. I (of course) wanted to try both, so I sanded some of the sheet in advance. Then I took the little trundle from the tool box and sanded a little on some of the letters. This way you can easily control where the letters will be most worn – but you have to be careful not to tear the letters apart! 🙂

Here are some other tips when you use Core’dinations paper:
• Use a thick paper as protection for your work area. Paper rolls (for children) works great! They are durable and easy to roll up when you are finished and it’s easy to lift away the sanding dust from the work area! And they are easy to come by too…
• Remember to wipe off the sanding dust with a bit of paper. Otherwise, it may be difficult to get the tape or glue to stick.
• If you grind both light and dark paper – make sure to clear the dark sanding dust off before you start working with the bright paper to avoid dark fingerprint on the bright paper. Or use it to get color effects on the bright paper! 🙂
• An apron is great to have! The dust seems to be fond of fabric and if you, like me, like to sit close to the desktop you soon have a dust-stripe across your stomach … 🙂
• Sanding block or loose paper? It is a matter of taste if you sand with a block or loose paper – both have their advantages. The block, I think, is easier to use to do edges, to get a nice bevel. (see picture – its from my LO). Loose sand paper, I think it works better for small details and precision work.

Paper: Core’dinations Vintage Collection Serene and Oasis
Alphabet: Vintage Market from Tim Holz

🙂 ViviVintage

Tips & Ideér Posted on Sat, May 21, 2011 14:47:10

Den här gången har jag stansat ut bokstäver från ett Vintage-ark från Core’dinations. Vintage-papperna är egentligen ”färdigslitna” så de kan man använda direkt som de är om man vill.

Jag har använt alfabetet ”Vintage Market” från Tim Holtz. Passande – eller hur!? 🙂 Man använda bokstäverna direkt som de är eller slipa dem lite mer.
Om man vill slipa dem mer så är det enklast att göra det innan man stansar ut bokstäverna. Jag ville såklart prova båda delarna så jag slipade en del av arket i förväg och lät resten vara oslipat. Sedan tog jag den lilla trissan från verktygslådan och slipade lite på en del av bokstäverna. Gör man så kan man enklare styra var på bokstäverna det ska vara mest nött – men det gäller att vara försiktig så man inte drar sönder bokstäverna! 🙂

Här kommer några andra tips som kan vara bra att tänka på när man slipar Core’dinations-papper:
• Använd ett tjockt papper under som skydd mot underlaget. Ritrullar (för barn) fungerar utmärkt! De är slitstarka och är lätta att rulla ihop när man är klar och på så sätt är det enkelt att lyfta bort slipdammet från arbetsytan! Är enkla att få tag på också, Clas Ohlson, IKEA, Biltema bara för att nämna några…
• Tänk på att torka av det slipade pappret med lite hushållspapper för att få bort slipdammet. Annars kan det vara svårt att få tejp eller klister att fastna på pappret.
• Om du slipar både ljusa och mörka papper – se till att städa bort det mörka slipdammet innan du börjar jobba med det ljusa pappret för att undvika mörka fingeravtryck på det ljusa. Eller utnyttja det faktum att det går få färgeffekter på det ljusa pappret! 🙂
• Oömma kläder/förkläde är bra att ha! Slipdammet verkar vara förtjust i tyg och om man, som jag, gillar att sitta nära skrivbordet har man ganska snart en färgad rand tvärs över magen… 🙂
• Kloss eller löst papper? Det är en smaksak om man slipar med kloss eller löst papper – båda har sina fördelar. Klossen tycker jag är enklare att använda för att slipa t ex kanter, blir snygg avfasning ut mot kanten på pappret då (se bilden som är den del av min LO). Löst slippapper tycker jag funkar bättre för små detaljer och precisionsarbete.

Papper: Core’dinations Vintage Collection Serene och Oasis
Alfabet: Vintage Market från Tim Holz

🙂 Vivi