Till någon du tycker om inför Alla hjärtans dag, fyll den
med något gott eller gör den lägre så att den passar bra som smyckesask. Då
pappret är oregelbundet mönstrat kan man välja vilka detaljer man tycker bäst
om och framhäva dessa.

Material

Papper: Mönsterpapper, dubbelsidigt från 7gypsies, Lille
Paper, Beautiful. Cardstocks Core´dinations essentials

Stämplar: Jag älskar dig! 2 SD-C0510

Övrigt: Blommor från Petaloo och Kaiser, Bling och Pearls
från Kaiser, Band från May Arts,Öljetter från American Craft, en färdig tag,
Färg Hyacint 135 från Vesa Color samt Embosspulver Hologram 20

To someone you love for Valentine’s Day, fill it with some candies or
make it smaller so that it fits well as a jewelerbox . Then the paper is
irregularly patterned one can choose which parts you like best and highlight
these.
Materials
Paper: Pattern paper, double sided from 7gypsies, Little Paper, Beautiful.
Cardstocks Core’dinations essentials.
Stamps: I love you! 2 SD-C0510
Flowers from Petaloo and Kaiser, Bling and Pearls from Kaiser Band from May
Arts, Eyelets from American Craft, a finished tag, paint Hyacinth 135 Vesa
Color and Embosspulver Holograms 20

Marie