Ännu ett tips för att få lite mer liv i framförallt
utstansade blommor men det fungerar även bra på köpta pappersblommor. Spraya
dem med Glimmer Mist, antingen i någon av alla fina färger som finns att välja
på eller med Pearl som enbart ger glimmer eller en svag silverton om man
sprayar mycket.

Det är enkelt att spraya men ibland kan det bli lite
prickigt vilket brukar försvinna om man sprayar lite till, annars kan man jämna
till det med en pensel om man inte vill ha den prickiga effekten. Ett litet
tips är att lägga de färdigstansade blommorna i till exempel en skokartong när
man ska spraya dem så att färgen inte kommer där den inte ska vara.

Det går att spraya både på vitt och färgat papper beroende
på vilken effekt man vill ha, jämför de rosa blommorna med bokstäverna på
kortet. Pappret kan även sprayas innan man stansar ut blommorna det är då
lättare att blanda olika färger och även ofärgat papper i samma blomma.

Material till kortet

Papper diverse rester från olika cardstocks

Stämpel: Lilly med hopprep
SD-L1429

Glimmer Mist i färgerna Pink Bubblegum, Olive Vine,
Pomegranate, Autumn Nights, till övriga har ”färgen” Pearl använts.

Övrigt: utstansade bokstäver från Cuttle Kids, Vesa Color
färg 156 Raspberry och 161 Green tea, Brads

Another tip to get some more life in
particular, cut flowers,
but it also works well on purchased paper flowers. Spray them with Glimmer Mist, either in one of the many
beautiful colors available to choose from or Pearl
which only gives glimmer or a weak silverton if
spraying much.
It is easy to spray, but sometimes it can be a little spotted, which usually go away if you spray a little
bit more, otherwise you can smooth it with a brush if you do not want the spotted effect.
A little tip is to put the finished die-cut
flowers in a
shoebox when to spray them
so that the color will not be where it shouldn`t be.
It is possible to spray both the white and colored
paper, consider what effect you want, compare the pink flowers with
the letters on the card. The
paper can also be sprayed before
punching out the flowers, it is then easier to mix
different colors and uncolored
paper in the same flower.

Material to the card
Paper various residues
from different cardstocks
Stamp: Lilly with
rope SD-L1429
Glimmer Mist in the colors Pink Bubblegum, Olive
Vine, Pomegranate, Autumn Nights, on the
other ones has “color” Pearl
has been used.
Other: punched letters
from cuttle Kids,
Vesa Color Color
156 Raspberry, 161 Green tea, brads

Marie