Jag hade gått och sneglat på den här holken länge innan jag slog till. Den var så läcker men vad skulle jag ha den till? Så slog det mig – en batteriholk såklart! 🙂

Jag har klätt den med mönsterpapper runt om. Pappret fäste jag med dubbelhäftande tejp för att enkelt kunna plocka bort den dag jag känner för att byta färgskala i hallen. 🙂
Taket har jag klätt med ”takpannor” som jag klippt ut på frihand.
Har stämplat ett fågelpar som sitter på en pinne utanför ingången och en fågel på en ”vindflöjel” uppe på taket.

Pryder verkligen sin plats i hallen och nu hinner man knappt plocka ur det förbrukade batteriet innan dottern ropar ”Jag kan stoppa det i holken mamma!”. 😀

Holken är gjord i trä och taket är klätt i metall och är avtagbart (så det är inga problem att tömma ur batterierna när den blir full) så om man vill kan man ju måla den och hänga ut den om man hellre vill det… 🙂

I’ve had my eyes on this birdhouse for a long time. It was so cool, but what would I do with it? Then it hit me – a battery disposal facility, of course! 🙂

I dressed it with pattern paper all around. I fastened the paper with adhesive tape to be able to easily peel it off if I feel like changing the color scale. 🙂
I have dressed the roof with “tiles” that I cut out on freehand.
I stamped a pair of lovebirds sitting on a perch outside the entrance and a bird (double sided) on a “weathervane” on the roof.

I looks great in my hall and now I can barely pick out the spent battery before the daughter cries out “I can put it in the birdhouse mom!”. 😀

The birdhouse is made of wood and the roof is covered in metal and is removable (so there are no problem to empty the batteries when it becomes full), so if one wants one can paint it and hang it outside if you prefer …: – )

———————————————————–
Stämplar: Turturduvor SD-J0318, Fågel 1 höger SD-F0296, Fågel 1 vänster SD-F0294
———————————————————–
Stamps: Lovebirds SD-J0318, Bird 1 right SD-F0296, Bird 1 left SD-F0294
———————————————————–

🙂 Vivi