Blog Image

Amazing Scrap

Påskkortspanik / Easterpanic

Kortmakeri Posted on Sun, April 01, 2012 18:05:20

Nu är påsken snart här och vill man hinna göra några
påskkort är det verkligen dags nu. Här är ett par enkla tips som går snabbt att
göra men ändå ser arbetade ut då de är i lager på lager.

Material: Papper
från Core´dinations Essentials i färgerna Tangerine, Dandelion och Meadow.
Möndterpapper från Reminisce Happy Easter Springtime och You Crack me up.

Stämplar: Glad Påsk 3 SD-F0641, Stående kyckling hö
SD-A0628, Stående kyckling vä SD-A0629, Lilla kycklingen SD-A0649, Kyckling
SD-A0658, Kyckling i korg SD-G0647.

Övrigt: Blommor Petaloo och Kaiser, Bling GEMS, Vesa Color
22 Fresh Green, band My Art, Brads You Do, Promarker pennor Y247, O467, G267
samt tunna fiberpennor

Now,
Easter is almost here and if you want to have time to make some Easter cards is
really time now. Here are a few simple tips that are quick to make, yet they
look worked out when they are in layers.

Materials: Paper from Core’dinations Essentials Colours Tangerine, Dandelion
and Meadow. Patterned paper from Reminisce Happy Easter and Springtime You
crack me up.
Stamps: Happy Easter (Glad Påsk) 3 SD-F0641, Vertical chicken right (stående
kyckling hö) SD-A0628, Vertical chicken left (stående kyckling vä) SD-A0629,
Little chicken (Lilla kycklingen) SD-A0649, Chicken (Kyckling) SD- A0658,
Chicken in a basket (Kyckling I korg) SD-G0647.
Others: Flowers Petaloo and Kaiser, Bling GEMS, Vesa Color 22 Fresh Green, ribbon
My Art, Brad You Do, ProMarker pens Y247, O467, G267 and thin fiber pens

MarieKycklingar / Chickens

Kortmakeri Posted on Fri, March 30, 2012 11:45:26

Glada kycklingar i långa banor på ett kort som gör sig bäst
när det står upp.

Material: Papper
från Core´dinations Essentials i färgerna
Dandelion och Meadow. Möndterpapper från Reminisce Happy Easter You
Crack me up.

Stämplar Glad Påsk 3 SD-F0641, Stående kyckling hö SD-A0628,
Stående kyckling vä SD-A0629.

Övrigt: Blommor Petaloo och Kaiser, Bling GEMS, Vesa Color
22 Fresh Green

Happy
chickens in long rows on a card that looks best when it stands up.

Materials: Paper from Core’dinations Essentials of colors and Dandelion Meadow.
Patterned paper from Reminisce Happy
Easter You crack me up.
Stamps Happy Easter (Glad
Påsk) 3 SD-F0641, Stående kyckling hö SD-A0628, Stående kyckling vä SD-A0629.
Others: Flowers Petaloo and
Kaiser, Bling GEMS, Vesa Color 22 Fresh Green

MariePåskägg / Easter eggs

Kortmakeri Posted on Thu, March 29, 2012 22:50:27

Ett kort där vikningen gör att kortet måste hållas ihop med
något och här har jag valt ett gem i en passande färg. Äggen är stämplade i en
rosa nyans och sedan färglagda med samma färg för att få det lite tydligare.

Material: Papper
från Core´dinations Essentials i färgerna Tangerine, Dandelion och Meadow.
Möndterpapper från Reminisce Happy Easter Springtime.

Stämplar: Glad Påsk 3 SD-F0641, Flera påskägg SD-K0659

Övrigt: Blommor Petaloo och Kaiser, Bling GEMS, Vesa Color
22 Fresh Green och 156 Raspberry, band My Art, Brads You Do, Promarker pennor
R156, G267

A
card with this fold means that the card must be held together with something
and I have chosen a paper clip into a suitable color. The eggs are stamped in a
pink, and then colored with the same color to make it a little clearer.

Materials: Paper from Core’dinations Essentials Colours Tangerine, Dandelion
and Meadow. Patterned paper from Reminisce Happy Easter Springtime.
Stamps: Happy Easter (Glad Påsk) 3 SD-F0641, Several Easter eggs (Flera
påskägg)SD K0659
Others: Flowers Petaloo and Kaiser, Bling GEMS, Vesa Color 22 Fresh Green, 156
Raspberry, ribbon My Art, Brad You Do, ProMarker pens R156, G267

MarieGlad Påsk / Happy Easter

Kortmakeri Posted on Tue, March 27, 2012 16:41:11

Nu när det snart är påsk kan det vara lite roligt med
påskkort i glada färger här är ett med en annorlunda vikning.

Material: Papper
från Core´dinations Essentials i färgerna Tangerine, Dandelion och Meadow.
Möndterpapper från Reminisce Happy Easter Springtime.

Stämplar Kyckling i korg SD-G0647, Glad Påsk 3 SD-F0641

Övrigt: Grönt bastband, Glimmer mist Pearl till blommorna,
Promarker pennor Y247, O467, R156, G267. Vesa Color 12 Marigold

Now
than it is almost Easter it can be a bit of fun with Easter cards in bright
colors this is one with a different folding.

Materials: Paper from Core’dinations Essentials Colours Tangerine, Dandelion
and Meadow. Patterned paper from Reminisce Happy Easter Springtime.
Stamps Chicken in a basket (kyckling i korg) SD-G0647, Happy Easter (Glad Påsk)
3 SD-F0641
Other: Green bass band, Glimmer Mist Pearl on the flowers, ProMarker pens Y247,
O467, R156, G267. Vesa Color 12 Marigold

MarieGlimmer mist

Tips & Ideér Posted on Thu, March 22, 2012 17:01:57

Ännu ett tips för att få lite mer liv i framförallt
utstansade blommor men det fungerar även bra på köpta pappersblommor. Spraya
dem med Glimmer Mist, antingen i någon av alla fina färger som finns att välja
på eller med Pearl som enbart ger glimmer eller en svag silverton om man
sprayar mycket.

Det är enkelt att spraya men ibland kan det bli lite
prickigt vilket brukar försvinna om man sprayar lite till, annars kan man jämna
till det med en pensel om man inte vill ha den prickiga effekten. Ett litet
tips är att lägga de färdigstansade blommorna i till exempel en skokartong när
man ska spraya dem så att färgen inte kommer där den inte ska vara.

Det går att spraya både på vitt och färgat papper beroende
på vilken effekt man vill ha, jämför de rosa blommorna med bokstäverna på
kortet. Pappret kan även sprayas innan man stansar ut blommorna det är då
lättare att blanda olika färger och även ofärgat papper i samma blomma.

Material till kortet

Papper diverse rester från olika cardstocks

Stämpel: Lilly med hopprep
SD-L1429

Glimmer Mist i färgerna Pink Bubblegum, Olive Vine,
Pomegranate, Autumn Nights, till övriga har ”färgen” Pearl använts.

Övrigt: utstansade bokstäver från Cuttle Kids, Vesa Color
färg 156 Raspberry och 161 Green tea, Brads

Another tip to get some more life in
particular, cut flowers,
but it also works well on purchased paper flowers. Spray them with Glimmer Mist, either in one of the many
beautiful colors available to choose from or Pearl
which only gives glimmer or a weak silverton if
spraying much.
It is easy to spray, but sometimes it can be a little spotted, which usually go away if you spray a little
bit more, otherwise you can smooth it with a brush if you do not want the spotted effect.
A little tip is to put the finished die-cut
flowers in a
shoebox when to spray them
so that the color will not be where it shouldn`t be.
It is possible to spray both the white and colored
paper, consider what effect you want, compare the pink flowers with
the letters on the card. The
paper can also be sprayed before
punching out the flowers, it is then easier to mix
different colors and uncolored
paper in the same flower.

Material to the card
Paper various residues
from different cardstocks
Stamp: Lilly with
rope SD-L1429
Glimmer Mist in the colors Pink Bubblegum, Olive
Vine, Pomegranate, Autumn Nights, on the
other ones has “color” Pearl
has been used.
Other: punched letters
from cuttle Kids,
Vesa Color Color
156 Raspberry, 161 Green tea, brads

MarieTill Dig/For You

Altrat Posted on Thu, February 16, 2012 21:58:23

En liten tag att sätta på paket, blomma eller något annat,
Gjord i tre lager papper med en liten dekoration av en notrad från
mönsterpappret samt lite blommor och blad, och naturligtvis ett litet hjärta.

Material

Papper: Mönsterpapper, dubbelsidigt från 7gypsies, Lille
Paper, Beautiful. Cardstocks Core´dinations essentials

Stämplar: Snirkligt hjärta 6 stor vänster SD-G0440, höger
SD-G0438

Övrigt: Blommor från Petaloo och Kaiser, Bling från Kaiser,
Band från May Arts, Brads från Tim Holtz, Färg Paprika 155 från Vesa Color.

A little tag to put on the package, flowers or anything else, Made of three
layers of paper with a little decoration from the pattern paper and some
flowers and leaves, and of course a little heart.
Materials
Paper: Pattern paper, double sided from 7gypsies, Little Paper, Beautiful. Cardstocks
Core’dinations essentials
Stamps: squiggly hearts 6 large left SD-G0440, right SD-G0438
Flowers from Petaloo and Kaiser, Bling from Kaiser Band from May Arts Brads
from Tim Holtz, Color Peppers 155 from Vesa Color.

MarieEn ask till dig/A box for you

Altrat Posted on Mon, February 13, 2012 09:53:20

Till någon du tycker om inför Alla hjärtans dag, fyll den
med något gott eller gör den lägre så att den passar bra som smyckesask. Då
pappret är oregelbundet mönstrat kan man välja vilka detaljer man tycker bäst
om och framhäva dessa.

Material

Papper: Mönsterpapper, dubbelsidigt från 7gypsies, Lille
Paper, Beautiful. Cardstocks Core´dinations essentials

Stämplar: Jag älskar dig! 2 SD-C0510

Övrigt: Blommor från Petaloo och Kaiser, Bling och Pearls
från Kaiser, Band från May Arts,Öljetter från American Craft, en färdig tag,
Färg Hyacint 135 från Vesa Color samt Embosspulver Hologram 20

To someone you love for Valentine’s Day, fill it with some candies or
make it smaller so that it fits well as a jewelerbox . Then the paper is
irregularly patterned one can choose which parts you like best and highlight
these.
Materials
Paper: Pattern paper, double sided from 7gypsies, Little Paper, Beautiful.
Cardstocks Core’dinations essentials.
Stamps: I love you! 2 SD-C0510
Flowers from Petaloo and Kaiser, Bling and Pearls from Kaiser Band from May
Arts, Eyelets from American Craft, a finished tag, paint Hyacinth 135 Vesa
Color and Embosspulver Holograms 20

MarieMusic lover

Kortmakeri Posted on Tue, February 07, 2012 16:05:03

Ett blommigt kort till en musiker eller någon som gillar
musik.

Material

Papper: Mönsterpapper, dubbelsidigt, från 7gypsies, Lille
Paper, Beautiful. Cardstocks Core´dinations essentials

Stämplar: Snirkligt hjärta 6 stor vänster SD-G0440, höger
SD-G0438, Ranka liten SD-B0472, Bård 1 stor SD-H0372

Övrigt: Blommor från Petaloo och Kaiser, Bling från Kaiser,
Band från May Arts, Brads från Tim Holtz, Färg Bark 154från Vesa Color samt
Embosspulver Guld 02

A cards with lots of flowers to a musician or someone who likes music.

Materials
Paper: Pattern paper, double sided, from 7gypsies, Little Paper, Beautiful. Cardstocks
Core’dinations essentials
Stamps: squiggly hearts 6 large left SD-G0440, right SD-G0438, Ranka small
SD-B0472, Bard a major SD H0372
Flowers from Petaloo and Kaiser, Bling from Kaiser Band from May Arts Brads
from Tim Holtz, Color Bark 154 from Vesa Color and Embosspulver Gold 02

MarieNext »